Der gives tilskud til pasning i privatpasningsordning, af barnets bopælskommune. Dit barn skal være skrevet op til kommunalt pasningstilbud for at være berettiget til tilskuddet fra kommunen. Der gives søskenderabat i den private pasningsordning, men ikke friplads.

dagplejentumlehaven zebra