Jeg modtager kun børn som følger sundhedsstyrelsens anbefalede børnevaccinationsprogram. Ved sygdom retter jeg mig efter sundhedsstyrelsens anbefalinger.

sygebrn1

Jeg udarbejder en ferieplan for et år ad gangen. Jeg afholder 6 ferieuger og de vil som udgangspunkt ligge i skoleferierne. Du skal selv stå for pasning af dit barn i ferier og hvis jeg er nødsaget til at holde pasningsordningen lukket pga. sygdom eller anden årsag.