Pædagogisk arbejde

  dagplejentumlehaven gaard

Ro, nærvær og omsorg er nogle af vores værdier som der arbejdes ud fra. Vi er meget på gulvet hos børnene så de fornemmer vores nærvær som en tryg base der giver tillid til omverden. Vores tilgang til børnene er anerkendende og empatisk og vi møder og favner det enkelte barn hvor det er.  

* Vi synger og danser * Vi udforsker naturen *  Vi bager boller og pandekager * Vi laver børneyoga og børnemeditationer * Vi leger og spiller * Vi læser og er kreative * Vi leger sanselege * Vi krammer og hjælper hinanden *  

Vi arbejder med de 6 pædagogiske læreplanstemaer: Natur, udeliv og science, Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Krop, sanser og bevægelse, Kultur, æstetik og fællesskab, Kommunakation og sprog. 

Hverdagen tager udgangspunkt i børneperspektivet og der vil både være fri leg og planlagte aktiviteter som udspringer fra de pædagogiske lærerplanstemaer, årstiden og højtider. Idet vi er 2 voksne kan vi opdele børnene og lave aktiviteter og fællesskaber udefra relationer, behov og udvikling.

For at skabe en sammenhængende og meningsfuld hverdage for børnene, rummer dagligdagen også  ”hjemlige sysler” Dvs. at børnene kan være med til at fodre vores dyr, feje blade, dække bord, putte tøj i vaskemaskinen mm. Når børnene er med i disse aktiviteter, styrker det selvværdet og følelsen af fællesskab.

Vi bruger ofte uderummet til leg og læring. Desuden tager vi på ture ud af huset, enten i ladcyklen eller på gå-ben. Der er masser af skøn natur lige udenfor døren. I lokalområdet har vi bla. skov, rideskole, bibliotek og legepladser. Vi mødes med de andre private pasningsordninger, i hallen hver 2. uge.